Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Общи условия

Уважаеми клиенти,

според Закона за защита на потребителите, имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да се посочва причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на: получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за стоки; сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 – за услуги. Като доставчик, ще възстановим на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Като потребител сте длъжен да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

ФИЗИЧЕСКИ МАГАЗИН: АКВА СТИЛ ЕООД

АДРЕС:  гр. София, кв. Гео Милев, ул. Гео Милев 49, бл.19

 

Работно Време:

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 10:00 ч. ДО 19:00 Ч.

СЪБОТА : 10:00 Ч. ДО 15:00 Ч.

НЕДЕЛЯ : ПОЧИВЕН ДЕН

 

АКВА СТИЛ ЕООД

ЕИК: 175236802

Телефонен номер: (+359)889551171; (+359)893581091):(+359)885445222)

Е-mail: sales@aquastylebg.com , aqua_style@abv.bg

 

Доставката на избраните продукти за обзавеждане за баня в рамките на град София е напълно безплатна.

 

Ние Ви предлагаме транспорт и доставка до посочен от Вас адрес, на избраните и закупени продукти от нашия магазин.

За клиентите ни извън град София предлагаме добри цени за доставка.

Ако имате въпроси , не се колебайте да направите запитване за транспорт, за което и да е населено място в България.

При проблеми с получаването или забележки и рекламации, моля, обаждайте се на посочените телефони – (+359)889551171; (+359)893581091):(+359)885445222)

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Аква Стил“ ЕООД  предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина www.aquastylebg.com

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.aquastylebg.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

I.ПРЕДМЕТ

Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Аква Стил“ ЕООД , България, гр. София, ж.к. Дървеница, бл. 46, вх. А, ет. 6, ап. 30, представлявано от Анна Гергинова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин  www.aquastylebg.com.

 

II.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на доставчика: „Аква Стил“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ж.к. Дървеница, бл. 46, вх. А, ет. 6, ап. 30Данни за кореспонденция: България, гр. София, кв. Гео Милев, ул. Гео Милев 49, бл.19

e-mail: sales@aquastylebg.com , aqua_style@abv.bg

 

Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

Вписване в публични регистри: ЕИК  BG203659417

 

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОРЪЧИТЕЛЯ

3.1.Доставка е възможна само и единствено при поръчители, които не са потребители по смисъла на ЗЗП (Закон за Защита на Потребителите).

3.2.Всички плащания към доставчиците се приемат като задатък. Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до поръчителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

3.3.Информацията на www.aquastylebg.com има информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на приемане на продуктите индексирани на сайта. Използвайте информацията на сайта само на ваша отговорност.

3.4. www.aquastylebg.com не носи отговорност за достоверността и точността на материалите публикувани на сайта. Всички графични материали, изображения и цялото съдържание на сайта е собственост на www.aquastylebg.com. Използването им без изричното писмено разрешение е противозаконно.

 

IV.ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

4.1.„ Аква Стил“ЕООД (наричан по-долу „Доставчик“), като създател и собственик на този интернет сайт  www.aquastylebg.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

4.2. www.aquastylebg.com е електронен магазин достъпен на адрес www.aquastylebg.com,  чрез който Ползвателите имат възможност на сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от избраните от www.aquastylebg.com стоки, включително следното:

– Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.

– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка

– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките предлагани от www.aquastylebg.com.

4.3.Ползвателите сключват с доставчика договор за покупко-продажба на стоките на адрес www.aquastylebg.com. Договора се сключва на български език и се съхранява в база данни на Доставчика.

4.4.По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчика се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него стоки.

4.5. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информацията не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договор с Доставчика.

4.6.Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

4.7.Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

4.8.Ползвателя и Доставчика се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронна търговия.

Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрацията, ако Ползвателя е въвел съответното име и парола за достъп.

 

V.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

За да се използва www.aquastylebg.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки Ползвателя следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, които се определят от ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика.

С попълване на данните и регистрацията Ползвателя декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и доставчика възникват договорни отношения.

 

VI.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

6.1.Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

6.2.Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

6.3.При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

6.4.Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

VII. КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7.1.1.Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.aquastylebg.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

7.1.2. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.aquastylebg.com.

7.1.3. Начините за Доставка са описани подробно в Срокове и Доставка. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Срокове и Доставка;

7.1.4. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика на www.aquastylebg.com.

7.1.5. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

7.1.6. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

7.1.7. В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина.

7.1.8. да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от избраните от Доставчика.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът и избраните от него дистрибутори не са в състояние да контролират;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

– за разопаковани и/или отворени от Потребителят стоки;

7.2.1. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика.

7.2.2. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

7.2.3. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

7.2.4. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на www.aquastylebg.com.

7.2.5.В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика www.aquastylebg.com

7.2.6.Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполагат с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстановят платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълнят задължението си по договора.

7.2.7.Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.

 

VIII.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен дистрибутор в определения при сключването на договора срок.

8.2.Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

8.3. Доставчикът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

8.4. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

 

IX.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

9.2. www.aquastylebg.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до www.aquastylebg.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. www.aquastylebg.com; използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Сайта използва „cookies“ за ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

 

9.3. Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

9.4. Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика.

9.5. Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика.

9.6. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“ .

 

X.ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на www.aquastylebg.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

10.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва www.aquastylebg.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XI.ОТГОВОРНОСТ

11.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

11.2. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

11.3. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на www.aquastylebg.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

11.4. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.aquastylebg.com не е достъпен поради непреодолима сила.

11.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в www.aquastylebg.com.

11.6. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XII.ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1. Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

12.2. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

12.3. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

XIII.ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ Web САЙТОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Наличните препратки от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. www.aquastylebg.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин www.aquastylebg.comпо никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

XIV.ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

14.1. www.aquastylebg.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.aquastylebg.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

14.2. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

14.3. www.aquastylebg.com запазва правото си да променя настоящите условия на ползване без предварително да предупреждава ползващите www.aquastylebg.com за това.

 

XV.ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от за авторско право, който са притежание на техните собственици.

 

Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата еmail и телефони.

последна актуализация: Март 2017 г.